Siste teknologi innen 3D Måling og Skanning  –  FARO Edge Scanarm HD

Her kan nye eller eksisterende komponenter Måles og Skannes med stor nøyaktighet.

.  For verifisering av produksjon – Målebrev – osv..

.  For gjenskaping av komponenter – Re – Engineering

.   Prototyping –  3D Visualisering , – osv..

Kombinert Skanne og Målearmen har arbeidsområde på hele 2,7meter i 3D (utvides ved behov)

Scanarm edge felg   faro-edge-scanarm-1

Måledata og Skanne data overføres til vårt Software for behandling og videre til Produksjon

som f.eks 3D Printing , Fres , Lasere , osv..  for fremstilling av komplekse komponenter

EDGE HD Skanner har en nøyaktighet på +/- o,o25 mm over arbeidsområdet ( Leser hele 560.000 punkter/s)

EDGE Målearm  har en gjentagelses nøyaktighet på 0,029 mm over hele måleområdet