Skip to content

3D – programvare er et viktig ledd i fremstillingen av et produkt. Vi benytter SolidWorks, et program som gir oss muligheten til å opprettholde nøyaktigheten gjennom hele prosessen fra planlegging til produksjon. Modellene kan visualiseres og målsettes elektronisk, slik at du som kunde kan studere modellen før produksjonen startes.