Avgradingsmaskin med 3 stasjoner.
Stasjon 1: Slipeband for sliping/polering
Stasjon 2: Oscillerende børster for avgrading
Stasjon 3: Roterende børste for avgrading
Stasjonene kan brukes i alle kombinasjoner

Kapasiteter:
• Max. Bredde: 1350 mm
• Max. Tykkelse: 160 mm

 

FØR
Før
Etter
   
Swing grinder 2 Manuell avgrading  Swing Grinder