Avgradingsmaskin med 3 stasjoner.

Stasjon 1: Slipeband for sliping/polering

Stasjon 2: Oscillerende børster for avgrading

Stasjon 3: Roterende børste for avgrading

Stasjonene kan brukes i alle kombinasjoner

Kapasiteter:

• Max. Bredde: 1350 mm
• Max. Tykkelse: 160 mm

Før

Etter

 

 

Avgrading med 

Vibrasjonstrommel

 

Maks emne størrelse 

250mm – Diameter / Diagonal 

 
 
 
 

Nedenfor manuell avgrading 

Manuell avgrading