Våre CNC kantpresser gir unike muligheter for å produsere større og mindre
serier rasjonelt, etter som  maskinene har alle akser CNC-styrt.
Stort utvalg av verktøy 3D tegning-konstruksjon, samspill mellom våre maskiner og
Software gir hurtig fremstilling av kompliserte deler med stor nøyaktighet.

2 stk  CNC – kantpresser (8 akser)    
Kapasitet : 36 tonn  –
Knekkelengde: 1050mm     
  CNC- kantpresse (9-akser)     
Kapasitet: 130 tonn  –
Knekkelengde: 3000mm    
     Manuell Knekking                        
Full Automatisert knekke celle
Denne er fullt automatisert og er verdens raskeste kantpresse celle.
Se video med 2 roboter i samspill med kantpresse nedenfor
TruBend Cell 7000 from iFlex on Vimeo.