Avgradingsmaskin med 3 stasjoner.

Stasjon 1: Slipeband for sliping/polering

Stasjon 2: Oscillerende børster for avgrading

Stasjon 3: Roterende børste for avgrading

Stasjonene kan brukes i alle kombinasjoner

Kapasiteter:

• Max. Bredde: 1350 mm
• Max. Tykkelse: 160 mm

Før

Etter

Manuell avgrading