Våre CNC kantpresser gir unike muligheter for å produsere større og mindre
serier rasjonelt, etter som  maskinene har alle akser CNC-styrt.
Stort utvalg av verktøy 3D tegning-konstruksjon, samspill mellom våre maskiner og
Software gir hurtig fremstilling av kompliserte deler med stor nøyaktighet.

2 stk CNC – kantpresser (8 akser)

Kapasitet : 36 tonn –

Knekkelengde: 1050mm

CNC- kantpresse (9-akser)

Kapasitet: 130 tonn –

Knekkelengde: 3000mm

Roboten UR10e – en hjelpende hånd 

Full Automatisert knekke celle
Denne er fullt automatisert og er verdens raskeste kantpresse celle.
Se video med 2 roboter i samspill med kantpresse nedenfor

Video hentet fra Trumpf gruppen